Cafe Allegro FAQ

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz objaśnienie działania forum. Użyj poniższych linków lub wyszukiwarki, aby znaleźć dokładnie to, co Cię interesuje.

Kto pokrywa koszty wysyłki w przypadku reklamacji towaru z tytułu niezgodności z umową?

Jeżeli reklamacja została uznana, sprzedający ma obowiązek zwrócić koszty przesyłki towaru. W przypadku odrzuconej reklamacji koszty przesyłki pokrywa kupujący.

Chcę zwrócić towar. Czy muszę odesłać paragon?

Nie ma takiego obowiązku. Uzależnienie przyjęcia zwrotu od otrzymania paragonu jest bezpodstawne. Jednak ze względu na konieczność udokumentowania zwrotu przez sprzedającego, warto dołączyć paragon do zwracanego przedmiotu.

Jak rozumieć terminy związane ze zwrotami, są to dni robocze czy kalendarzowe?

Przy pisemnym poinformowaniu sprzedającego o zwrocie towaru (10 dni), czasie na odesłanie towaru (14 dni) oraz w sytuacji oddania przez sprzedającego należności za zwrócony towar (14 dni) obowiązują dni kalendarzowe.

Od kiedy liczone jest 10 dni, w czasie których można poinformować sprzedającego o chęci zwrotu towaru?

Od momentu odbioru towaru.

W jakim czasie należy odesłać towar do sprzedającego?

W ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od momentu pisemnego powiadomienia sprzedającego o zwrocie towaru.

Czy sprzedający może zastrzec na stronie przedmiotu lub stronie „O mnie”, że nie przyjmuje zwrotów?

Nie. Taka informacja może naruszać obowiązujące prawo.

Czy kupujący może domagać się dodatkowej rekompensaty w związku z tym, że zwraca zakupiony towar do sprzedawcy?

Nie. Kupującemu należy się kwota w wysokości, jaką zapłacił za przedmiot lub wymiana towaru. Nie można żądać zapłaty za wycofanie się z umowy, takie żądanie jest bezprawne.

Czy sprzedający może pobrać za zwrot towaru ustaloną przez siebie kwotę?

Nie. Sprzedający nie może żądać zapłaty za odstąpienie od umowy (tzw. odstępnego). Nawet jeśli taki zapis znajduje się w umowie (np. regulaminie sklepu), jest nieważny.

Kto pokrywa koszty wysyłki w przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu towaru?

Koszty odesłania towaru ponosi kupujący (chyba, że sprzedający postanowił inaczej).

Czy towar powinien być zwrócony taką samą opcją dostawy, jaką został nadany?

Nie ma takiego obowiązku. Np. jeżeli kupujący otrzymał paczkę pocztową priorytetową, może zwrócić towar w paczce pocztowej ekonomicznej.

Czy kupujący musi odesłać towar oryginalnie zapakowany?

Nie ma ustawowego obowiązku zwrotu towaru w oryginalnym opakowaniu. Towar powinien być odesłany w opakowaniu, które uniemożliwia jego uszkodzenie.


Wyjątkiem są np. płyty z muzyką i filmami oraz nośniki z programami komputerowymi, które muszą posiadać oryginalne opakowanie.

Czy towar wykonany na specjalne zamówienie można zwrócić do sprzedawcy bez podania przyczyny?

Nie można (chyba, że wcześniej strony umówiły się inaczej – podpisały w tej sprawie umowę).

Czy towar wystawowy, poprezentacyjny (o obniżonej wartości, w promocyjnej cenie) można zwrócić do sprzedawcy bez podania przyczyny?

Tak. Należy postępować zgodnie z procedurą zwrotu towaru. Dotyczy to również reklamacji (chyba, że w opisie oferty wada towaru została wyraźnie wymieniona).

W jakich przypadkach sprzedający może odmówić przyjęcia zwrotu towaru kupionego na Allegro?

Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru jeśli:


  • - Otrzymał pisemne oświadczenie o zwrocie po upływie 10 dni od daty otrzymania przez kupującego towaru.
  • - Towar został odesłany po upływie 14 dni od dnia pisemnego oświadczenia o zwrocie.
  • - Przedmiotem sprzedaży był towar szybko psujący się, spożywczy lub inny nie podlegający zwrotowi.
  • - Sprzedający jest osobą prywatną, a nie przedsiębiorcą (konto nie jest kontem Firma).
  • - Kupujący jest przedsiębiorcą (konto Firma).
  • - Sprzedający jest przedsiębiorcą, ale towar został kupiony w licytacji.
  • - Sprzedający ma zagraniczną lokalizację swojej działalności (prawem właściwym przy zakupie towaru u zagranicznego sprzedającego jest prawo miejsca siedziby sprzedawcy).

Czy zapisy o możliwości wymiany towaru niezgodnego z opisem dotyczą wszystkich transakcji?

Reklamacja z powodu niezgodności towaru z umową przez ujawnienie się wady towaru, dotyczy wszystkich transakcji bez względu na ich format (licytacja lub Kup teraz!). Nie można jednak zareklamować towaru na podstawie określonej wady, jeżeli została ona ujawniona w opisie transakcji.