Cafe Allegro FAQ

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz objaśnienie działania forum. Użyj poniższych linków lub wyszukiwarki, aby znaleźć dokładnie to, co Cię interesuje.

Kto pokrywa koszty wysyłki w przypadku reklamacji towaru?

Jeżeli reklamacja została uznana, sprzedający ma obowiązek zwrócić koszty przesyłki towaru. W przypadku odrzuconej reklamacji koszty przesyłki pokrywa kupujący.

Chcę zwrócić towar. Czy muszę odesłać paragon?

Nie ma takiego obowiązku. Uzależnienie przyjęcia zwrotu od otrzymania paragonu jest bezpodstawne. Jednak ze względu na konieczność udokumentowania zwrotu przez sprzedającego, warto dołączyć paragon do zwracanego przedmiotu.

Jak rozumieć terminy związane ze zwrotami, są to dni robocze czy kalendarzowe?

Przy odstąpieniu od umowy (14 dni), czasie na odesłanie towaru (14 dni) oraz w sytuacji oddania przez sprzedającego należności za zwrócony towar (14 dni) obowiązują dni kalendarzowe.

Od kiedy liczone jest 14 dni, w czasie których można poinformować sprzedającego o odstąpieniu od umowy?

Od momentu odbioru towaru.

W jakim czasie należy odesłać towar do sprzedającego?

W ciągu 14 dni licząc od momentu odstąpienia od umowy.

Czy sprzedający przedsiębiorca może zastrzec na stronie przedmiotu lub stronie „O mnie”, że nie przyjmuje zwrotów?

Taka informacja może naruszać obowiązujące prawo. Przedmioty, w przypadku których odstąpienie od umowy jest niemożliwe, wymienione są w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

Czy sprzedający może pobrać za odstąpienie od umowy ustaloną przez siebie kwotę?

Nie. Sprzedający nie może żądać zapłaty za odstąpienie od umowy. Nawet jeśli taki zapis znajduje się w umowie (np. regulaminie sklepu), jest nieważny.

Kto pokrywa koszty odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy?

Koszty odesłania towaru ponosi kupujący (chyba, że sprzedający postanowił inaczej).

Czy towar powinien być zwrócony taką samą opcją dostawy, jaką został nadany?

Nie ma takiego obowiązku. Np. jeżeli kupujący otrzymał paczkę pocztową priorytetową, może zwrócić towar w paczce pocztowej ekonomicznej.

Czy kupujący musi odesłać towar oryginalnie zapakowany?

Nie ma ustawowego obowiązku zwrotu towaru w oryginalnym opakowaniu. Towar powinien być odesłany w opakowaniu, które uniemożliwia jego uszkodzenie.


Wyjątkiem są np. płyty z muzyką i filmami oraz nośniki z programami komputerowymi, które muszą posiadać oryginalne opakowanie.

Czy towar wykonany na specjalne zamówienie można zwrócić do sprzedawcy bez podania przyczyny?

Nie można (chyba, że wcześniej strony umówiły się inaczej – podpisały w tej sprawie umowę).

Czy towar wystawowy, poprezentacyjny (o obniżonej wartości, w promocyjnej cenie) można zwrócić do sprzedawcy bez podania przyczyny?

Tak. Należy postępować zgodnie z procedurą zwrotu towaru. Dotyczy to również reklamacji (chyba, że w opisie oferty wada towaru została wyraźnie wymieniona).

Czy zapisy o możliwości reklamowania towaru niezgodnego z opisem dotyczą wszystkich transakcji?

Reklamacja z powodu wady towaru, dotyczy wszystkich transakcji bez względu na ich format (licytacja lub Kup teraz). Nie można jednak zareklamować towaru na podstawie określonej wady, jeżeli została ona ujawniona w opisie transakcji.